Skydd för personuppgifter

1. Vem ansvarar för att dina personuppgifter behandlas varsamt?

Personuppgiftsansvarig är: Wolford AG, Bregenz, Österrike

Adress: Wolford AG, Wolfordstrasse 1, 6901 Bregenz, Österrike

2. När använder och behandlar Wolford personuppgifter?

Vi vet att Du lägger stor vikt vid att Dina personuppgifter behandlas varsamt. Det är också därför som skydd av personuppgifter har en stor betydelse för Wolfords verksamhet. Vid varje form av behandling, rättar vi oss strikt efter föreskrifterna enligt gällande lagar och föreskrifter. Det är möjligt att Du besöker Wolfords online-butik utan att lämna några personuppgifter. Vi behöver dock Dina personuppgifter i vissa fall, nämligen:

  • vid beställning
  • när Du tar kontakt med oss
  • vid registrering och om Du använder det särskilda skyddade området för registrerade kunder
  • när Du beställer och avbeställer vårt newsletter.
Dina personuppgifter hjälper oss att löpande individualisera och förbättra våra tjänster i online-butiken. Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål: för att bearbeta och uppfylla beställningar, för leverans av varor, för kreditprövning, för betalning, för att undvika missbruk av vår Internetsida samt för att informera Dig om Dina beställningar samt våra produkter, tjänster och erbjudanden. För att kunna kontakta Dig enklare och snabbare än via brev, ber vi Dig att meddela oss Din e-mailadress. Denna använder vi endast för reklamändamål om Du uttryckligen har samtyckt till det.

3. Hur behandlar Wolford dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras för att kunna uppfylla våra åtaganden mot Dig. I samband härmed kan det förekomma att vi överlämnar dem till andra företag. Detta gäller främst förpackning och försändelse av Dina beställda artiklar, för att hantera returer och för bokföringen. De företag som erhåller personuppgifterna får endast använda dem för att uppfylla sina respektive uppdrag. De har inte rätt att använda informationen på annat sätt.

När Du betalar med kreditkort överförs Dina kreditkortsuppgifter till

CommDoo GmbH
Bebericher Str. 23
41063 Mönchengladbach
Germany

För Din säkerhet lagrar vi inte Dina kreditkortsuppgifter. Vid obetalda fakturor överlämnar vi kundens adressuppgifter samt alla uppgifter i samband med de obetalda fakturorna till det registrerade inkassoföretaget.

Domnowski Inkasso GmbH Am EUROPA-CENTER 1b, 45145 Essen

Vidare behandlar vi Dina adress- och beställningsuppgifter för marknadsföring inom Wolford. Vid varje tidpunkt kan Du återta Ditt medgivande avseende behandling av Dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, genom att Du meddelar oss detta. Sådant meddelande skall skickas med vanligt brev till. Wolford AG
c/o Astrid Günther
Wolfordstraße 1
6901 Bregenz
Austria

Hur skyddar Wolford dina personuppgifter?

När Du har registrerat Dig i Wolfords online-butik och loggat in med Ditt lösenord, eller när Du skickar en beställning, överförs Dina personuppgifter till oss. För att göra detta så säkert som möjligt, kodar vi uppgifterna enligt det s k SSL-förfarandet (Secure-Socket-Layer). Denna metod är den just nu säkraste och mest använda för överföring av uppgifter via internet. Wolford använder alltid denna kodning så snart känsliga uppgifter överförs.

Wolford tillämpar även ett antal andra säkerhetsåtgärder för att skydda kundernas personuppgifter. Ibland kommer Du att uppmanas att bevisa Din identitet, innan vi visar personliga information. Ett exempel på detta är att Du först får tillgång till Ditt kundkonto när Du har loggat in med Ditt personliga lösenord.

4. När raderar Wolford dina uppgifter?

Det finns ett flertal föreskrifter i lag och författningar avseende lagring av personuppgifter. Wolford raderar alltid personuppgifterna när lagringstiderna, enligt vid varje tidpunkt gällande föreskrifter, har gått ut. Wolford raderar även uppgifterna så snart de inte längre behövs för de under punkt 2 angivna ändamålen.

5. Varför är det en fördel för dig att vi genomför en kreditprövning?

Varje ny kund i Wolfords online-butik, som vill betala med faktura, kontrolleras avseende negativ kreditvärdighet. Vi kontrollerar även tidigare affärer mellan dig och Wolford. Alla kreditprövningar sker för att undvika svårigheter med betalningen.

Att vi inhämtar och överför uppgifter mellan oss och kreditupplysnings-företagen, skyddar Wolford mot kundförluster, som i längden skulle innebära att Wolford måste höja sina priser. Därför är det en fördel även för Dig att Wolford genomför kreditprövningar.

6. Använder Wolford Cookies?

Wolford använder cookies för att Du skall kunna handla så bekvämt som möjligt. Våra cookies registrerar inga personuppgifter.

7. Använder Wolford Retargeting?

Vår hemsida använder sig av re-targeting som gör det möjligt för oss att skapa onlinekampanjer som är mer intressanta för dig. Re-targeting betyder att vi kan marknadsföra produkter som du nyligen tittade på hos våra partners hemsidor, vilket innebär att våra annonser, även på andra företags hemsidor, är relevanta för vad du skulle vilja se. Vi gör detta genom att analysera användarbeteende från data som är insamlade med våra cookies. Även denna typ av information är anonym, vilket betyder att ingen personlig information eller användarprofiler sparas.

8. Använder Wolford Google Customer Match?

Wolford använder för närvarande Googles Kundmatchningsverktyg för målgrupper i vår reklam. Med detta verktyg kommer sökningar att ger bättre resultat för Wolfords produkter. För detta ändamål importerar vi e-postlistor som har gjorts anonyma av Google och som sedan jämförs med registrerade användare. Du kan återkalla ditt samtycke till användningen av dessa uppgifter i marknadsföringssyfte när som helst med ett informellt meddelande antingen per post, fax eller e-post till: service.sweden@wolford.biz

9. Använder Wolford Custom Audiences?

På denna hemsida en tredje part cookies eller liknande tekniker kan användas för att samla in eller få information och använda denna information för att ge mätningar och målgrupper adresserade reklam. I synnerhet cookies från det sociala nätverket Facebook används (Facebook Anpassade målgrupper). Facebook Anpassade publik generera en kontrollsumma från din användning data som överförs till Facebook. Denna icke-personuppgifter används i riktade marknadsföringssyfte. En annan information om omfattningen av insamling och vidare bearbetning och användning av data genom Facebook Anpassade publik hänvisas till sekretesspolicy av Facebook, som bland annat är noterade på https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ och under https://www.facebook.com/privacy/explanation. Följande länk kan dra sig ur insamling och användning av information riktad till målgrupper onlineannonsering: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Hjälpfunktionen i menyraden i de flesta webbläsare kommer att berätta hur man kan förhindra webbläsaren från att acceptera nya cookies, hur man har webbläsaren meddelar dig när du får en ny cookie eller hur man raderar redan mottagna cookies och alla kan blockera ytterligare.

10. Använder Wolford web analysis?

Denna webbsida använder sig av Google Analytics, en web-analyserande service från Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder cookies, som är textfiler på din dator, för att hjälpa webbsidan att analysera hur användarna navigerar på sidan. Informationen som genereras av cookien (inkl. din IP-adress) kommer att föras över till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera hur du använder webbsidan, sammanställa rapporter kring aktiviteten på webbsidan och ordna med annan service rörande webbsideaktivitet och internetanvändande. Google kan också överföra denna information till tredje part, om det är föreskrivet i lag, eller där tredje part behandlar informationen å Googles vägnar. Google för inte samman din IP-adress med någon annan data som lagras av Google. Du kan avsäga dig användandet av cookies genom att ställa in detta på din browser, var dock medveten om att detta begränsar hur du kan använda dig av Sidan. När du använder dig av Sidan, samtycker du till att uppgifter om dig kan processas av Google på de sätt som beskrivits ovan.

Where users have chosen to enable Google to associate their web and app browsing history with their Google account, and to use information from their Google account to personalize ads, Google will use data from its signed-in users together with your Google Analytics data to build audience lists for cross-device remarketing. In order to support this feature, two things will happen: First, for users on your site, Google Analytics will collect Google-authenticated identifiers associated with users’ Google Accounts (and therefore, personal information). Second, Google Analytics will temporarily join these identifiers to your Google Analytics data in order to support your audiences.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on

To provide website visitors the ability to prevent their data from being used by Google Analytics, we have developed the Google Analytics opt-out browser add-on for the Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js).

If you want to opt-out, download and install the add-on for your web browser. The Google Analytics opt-out add-on is designed to be compatible with Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox and Opera. In order to function, the opt-out add-on must be able to load and execute properly on your browser. For Internet Explorer, 3rd-party cookies must be enabled. Learn more about about the opt-out and how to properly install the browser add-on here. Get Google Analytics Opt : https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en

11. Använder Social Plugins?

Så kallade sociala som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ( "Facebook") kommer att drivas plugins ( "Plugins") det sociala nätverket Facebook används på vår hemsida. De plugins identifieras av en Facebook-logotyp eller "Social plugin från Facebook" eller "Facebook Social Plugin". En översikt över Facebook-plugins och deras utseende här: https://developers.facebook.com/docs/plugins

När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller en social plugin gör din webbläsare en direkt anslutning till Facebook-servrar. Innehållet i plugin är från Facebook direkt till din webbläsare och integreras in i sidan. Genom denna integration, Facebook får den information som din webbläsare har tillgång motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har en Facebook-profil eller bara har inte loggat in på Facebook. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs från din webbläsare direkt till en Facebook-server i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Facebook, kan Facebook tilldela att besöka vår hemsida din Facebook-profil direkt. Om du interagerar med plugins, till exempel "Like" -knappen eller knappen för att kommentera denna information sänds också direkt till Facebook server och lagras där. Informationen kommer också att publiceras på din Facebook-profil och rapporteras dina Facebook-vänner.

Syftet och omfattning datainsamling och vidare bearbetning och användning av data genom Facebook och dina rättigheter och sätt att skydda din integritet, se sekretesspolicy Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Om du inte vill att Facebook information som samlas in via vår hemsida kartor direkt till din Facebook-profil, måste du logga ut innan du besöker vår hemsida på Facebook. Du kan förhindra att belastningen av Facebook-plug-ins och add-ons webbläsaren helt, till exempel, med "Facebook Blocker" (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/) eller Script Blocker "NoScript" (http://noscript.net/ ").

12. Individuellt Reklam, Wolford Newsletter & CRM?

Accepterar jag att mina personuppgifter - d.v.s. mitt för- och efternamn, kön, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum samt mitt svars- och köpmönster - får användas i syfte att skicka information och nyhetsbrev om kläder, modetrender, reklam och aktiviteter via post, e-post eller telefon eller telefonsamtal och får bearbetas av Wolford (Österrike) samt överföras till dess dotterbolag Wolford Deutschland GmbH (Tyskland), Wolford (Schweiz) AG (Schweiz), Wolford London Ltd (Storbritannien), Wolford Paris S.A.R.L. (Frankrike), Wolford Italia S.R.L. (Italien), Wolford Espana S.L. (Spanien), Wolford Scandinavia ApS (Danmark), Wolford America Inc. (USA), Wolford Boutiques LLC (USA), Wolford Nederland B.V. (Holland), Wolford Canada Inc. (Kanada), Wolford Asia Ltd. (Hong Kong), Wolford Belgium N.V. (Belgien), ), Wolford d.o.o. (Slovenien), Wolford (Shanghai) Trading Co., Ltd.. Jag samtycker också till att få information och nyhetsbrev om kläder, modetrender och reklam från Wolford Österrike och dess dotterbolag via post, e-post eller telefon eller telefonsamtal. Jag har blivit informerad om att informationen som anges ovan också kommer att överföras till länder utanför EU, vilka kan ha lägre dataskyddsnivåer. Jag kan återkalla mitt samtycke när som helst per brev till Wolford AG, Wolfordstrasse 1, 6900 Bregenz, Austria eller via e-post till unsubscribe@wolford.com.

13. Fler frågor?

Om Du vill veta mer om vår behandling och policy avseende personuppgifter, kan Du skicka oss ett e-mail på: service.sweden@wolford.biz